Vlaams decreet lokaal bestuur: ben jij er klaar voor?

Is jouw gemeente klaar voor 2019?

2018 belooft een bewogen jaar te worden. De gemeenteraadsverkiezingen zullen ongetwijfeld voor de nodige commotie zorgen. Daar zorgen de politieke spelers zelf wel voor.

Wat wij nog interessanter vinden, is het ‘decreet lokaal bestuur’ dat in december werd goedgekeurd. Dit decreet zal de werking van lokale besturen tegen 2019 grondig veranderen.

Belangrijkste wijzigingen Decreet Lokaal Bestuur

Wat verandert er nu echt?

Zittingsverslagen 

Met de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur in 2019 wordt het voor secretarissen verplicht om een zittingsverslag te maken. Dit verslag vermeldt alle besproken onderwerpen en de essentie van de tussenkomsten van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Dit zittingsverslag moet ten minste acht dagen voor de dag van de volgende vergadering ter beschikking worden gesteld. Dit gold al voor de notulen, maar nieuw is dat de gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad. Laat nu net daar onze kracht zitten. 

Integratie van het OCMW in de gemeente

De Vlaamse regering wil dat de OCMW’s vanaf 2019 politiek en ambtelijk grotendeels samengaan met de gemeenten. Deze integratie houdt in dat de samenstelling van de OCMW-raad identiek zal zijn aan de samenstelling van de gemeenteraad. Dit betekent in de praktijk dat de gemeenteraadsleden door hun verkiezing als gemeenteraadslid, van rechtswege ook verkozen zijn als raadsleden van het OCMW en dat de gemeente het OCMW één gemeenschappelijke secretaris en één gemeenschappelijke financieel beheerder hebben.

Uitgebreide bekendmakingsplicht

In het Decreet Lokaal Bestuur wordt de manier van bekendmaking van de overzichtslijsten van de besluiten van de gemeenteraad aangepast. Vanaf 2019 moeten de overzichtslijsten worden bekendgemaakt via de webtoepassing van de gemeente. Daarnaast wordt de bekendmakingsplicht van de lokale besturen in het decreet uitgebreid. Voortaan zullen naast de overzichtslijsten van de besluiten van de gemeenteraad (én de OCMW-raad), ook lijsten van besluiten van andere organen van het lokaal bestuur worden bekendgemaakt. We evolueren naar een volledige digitale verslaggeving. 

Omarm dit decreet en zie het als een kans om jouw gemeente te moderniseren en om jouw inwoners de transparantie te bieden die ze verdienen.

Hoe? Door slimme audiovisuele oplossingen te combineren met het juiste achterliggend platform. Zo ga je van schriftelijke verslagen tot audio en/of visuele archieven, waarin eenvoudig specifieke info terug te vinden is. In de afgelopen jaren moderniseerden we verschillende raadzalen en dat steeds in het teken van (live) streaming en digitale verslaggeving.

Wil je weten hoe deze besturen hierbij baten? Bel, mail of schrijf ons. We komen graag tot bij jou.

Meer weten over onze oplossingen?

Neem even contact met ons.

Wij helpen je graag verder. 

NL

info@houbenmedia.nl
+31 (0) 475 - 592 010

BE

info@houbenmedia.be
+32 (0) 89 - 258 885